Αρχική Σελίδα / Ανακοινώσεις / Τρέχουσες
Print this page

Τρέχουσες


14/02/2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΡΙΝΟΥ

Στα πλαίσια της διαδικασίας Αναθεώρησης των Πολεοδομικών Ζωνών της Δήλωσης Πολιτικής , το Κοινοτικό Συμβούλιο Σκαρίνου ανακοινώνει για ανοικτή Δημόσια Συγκέντρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιοκτήτες Γης , που βρίσκονται στα Διοικητικά Όρια της Κοινότητας Σκαρίνου, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 5:30μ.μ. στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Για ενημέρωση για την έναρξη της Διαδικασίας Αναθεώρηση και Τροποποίησης των Πολεοδομικών Ζωνών Υπαίθρου , σύμφωνα με το άρθρο 18Α (5) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

Για το σκοπό αυτό , το Κοινοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα της εισήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι η εφαρμογή συμμετοχικών και διαφανών διαδικασιών , να δοθεί στους Πολίτες η ευκαιρία να συζητήσουν τις τροποποιήσεις των Πολεοδομικών Ζωνών. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα διατύπωσης απόψεων και εισηγήσεων που θα ληφθούν υπόψη κατά την διαμόρφωση των εισηγήσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου.

Για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν , μπορούν να στείλουν τις εισηγήσεις / Προτάσεις οι οποίες να είναι επαρκώς αιτιολογημένες / τεκμηριωμένες ,ηλεκτρονικά στο (email: koinoti[email protected]) μέχρι τις 10 Μαρτίου 2023.

ΒΙΝΤΕΟ

 
 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΛΜΠΟΥΜ

 
   
 
Designed & Developed by NETinfo Plc